MSkov

 

Spoločnosť MS KOV bola založená v roku 2003 a patrí k organizáciám zaoberajúcim sa recykláciou kovového i nekovového odpadu.

MSkovZber odpadov je vykonávaný drobným výkupom od fyzických osôb, ale aj výkupom železného šrotu pri rušení prevádzok, demontáži rôznych výrobných hál a pod.

Predmetom činnosti spoločnosti je:

  • výkup železného šrotu
  • výkup farebných kovov
  • výkup papiera
  • demontovanie a rozpaľovanie oceľových konštrukcii
  • preprava železného šrotu
  • komisionálny predaj hutného materiálu

MSkov MSkov

Pri svojej činnosti garantujeme dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia, ako aj dodržiavanie podmienok bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.